Sự khác biệt giữa Thượng viện và Hạ viện

Sự khác biệt chính: Quốc hội là cơ quan lập pháp lưỡng viện của chính phủ liên bang. Cơ quan lập pháp về cơ bản là tổ chức ra quyết định của chính phủ. Nó có sức mạnh để tạo ra, thông qua, sửa đổi và bãi bỏ luật pháp. Cấu trúc của Quốc hội được chia thành hai phân khúc: Thượng viện và Hạ viện. Thượng viện là thượng viện của Quốc hội, còn Hạ viện là hạ viện.

Tại Hoa Kỳ, chính phủ liên bang được phân chia thành ba nhánh riêng biệt: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cơ quan lập pháp là tổ chức ra quyết định của chính phủ có quyền ban hành, sửa đổi và bãi bỏ luật. Hành pháp là một phần của chính phủ có thẩm quyền và trách nhiệm duy nhất đối với chính quyền hàng ngày của đất nước. Tư pháp là hệ thống các tòa án giải thích và áp dụng luật nhân danh nhà nước. Nhánh lập pháp là Quốc hội, trong khi nhánh hành pháp là Tổng thống và nhánh tư pháp được đại diện bởi hệ thống các tòa án liên bang, bao gồm cả Tòa án Tối cao.

Quốc hội là cơ quan lập pháp lưỡng viện của chính phủ liên bang. Cơ quan lập pháp về cơ bản là tổ chức ra quyết định của chính phủ. Nó có sức mạnh để tạo ra, thông qua, sửa đổi và bãi bỏ luật pháp. Cấu trúc của Quốc hội được chia thành hai phân khúc: Thượng viện và Hạ viện.

Cả hai ngôi nhà, còn được gọi là phòng, của Quốc hội có trụ sở tại Washington DC và gặp nhau tại Tòa nhà Quốc hội. Thượng viện là thượng viện của Quốc hội, còn Hạ viện là hạ viện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quyền lực của Hạ viện kém hơn Thượng viện.

Tuy nhiên, so với Hạ viện, Thượng viện được coi là một cơ quan có chủ ý và có uy tín hơn. Điều này chủ yếu là do Thượng viện có các điều khoản dài hơn, quy mô nhỏ hơn và các khu vực bầu cử toàn tiểu bang, trong lịch sử đã dẫn đến một bầu không khí phổ thông hơn và ít đảng phái hơn.

Thượng viện có tổng cộng 100 thành viên, hai trong số năm mươi tiểu bang. Nhà, mặt khác, có 435 thành viên tùy thuộc vào dân số của tiểu bang. Mỗi tiểu bang có ít nhất một đại diện, tuy nhiên tổng số đại diện được cố định theo luật tại 435. Tiểu bang đông dân nhất, California, hiện có 53 đại diện. Tuy nhiên, các tiểu bang đông dân nhất, Alaska, Delkn, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont, và Utah chỉ có một đại diện.

Cả hai thành viên của Hạ viện và Thượng viện đều được bầu thông qua một cuộc bầu cử trực tiếp. Tuy nhiên, nhiệm kỳ được bầu cho Đại diện Hạ viện là hai năm, trong khi đối với Thượng nghị sĩ, đó là sáu năm. Cả hai phần lớn bao gồm một sự kết hợp của các thành viên của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Các thành viên của các bên khác gần như không đại diện. Các thành viên của thượng viện được gọi là thượng nghị sĩ, trong khi, các thành viên của Hạ viện với tư cách là Đại diện, Đại diện, Dân biểu hoặc Dân biểu Hoa Kỳ.

Quyền hạn của hội đồng lập pháp được phân phối giữa Thượng viện và Hạ viện. Quyền hạn của Thượng viện bao gồm đồng ý các hiệp ước là điều kiện tiên quyết để phê chuẩn và xác nhận bổ nhiệm các thư ký nội các, thẩm phán liên bang, các quan chức điều hành liên bang khác, sĩ quan quân đội, đại sứ, và các sĩ quan mặc đồng phục liên bang khác, cũng như phiên tòa xét xử liên bang Các quan chức bị Nhà nước luận tội. Trong khi đó, quyền hạn của Hạ viện, bao gồm quyền khởi xướng hóa đơn doanh thu, luận tội các quan chức và bầu Tổng thống Mỹ trong trường hợp không có đa số trong Đại cử tri đoàn. Tuy nhiên, các quan chức bị luận tội sau đó đã bị xét xử tại Thượng viện. Hơn nữa, Hạ viện có quyền thông qua bất kỳ dự luật hoặc luật mới nào, nhưng dự luật đó cũng phải được Thượng viện và Tổng thống phê chuẩn để trở thành luật.

So sánh giữa Thượng viện và Hạ viện:

Thượng nghị viện

Hạ viện

Mô tả theo Wikipedia

Thượng viện Hoa Kỳ là một phòng lập pháp trong cơ quan lập pháp lưỡng viện của Hoa Kỳ, và cùng với Hạ viện Hoa Kỳ tạo nên Quốc hội Hoa Kỳ.

Hạ viện Hoa Kỳ là một trong hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Nó thường được gọi là Nhà.

Quyền hạn

 • Để thông qua luật pháp liên bang có ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước. Các dự luật cũng phải được thông qua bởi Nhà và Tổng thống.
 • Đồng ý với các hiệp ước là điều kiện tiên quyết để phê chuẩn
 • Đồng ý hoặc xác nhận các cuộc hẹn của các thư ký nội các, thẩm phán liên bang, các quan chức điều hành liên bang khác, sĩ quan quân đội, quan chức quản lý, đại sứ và các sĩ quan mặc đồng phục liên bang khác
 • Phiên tòa xét xử các quan chức liên bang bị Hạ viện luận tội
 • Để thông qua luật pháp liên bang có ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước. Các dự luật cũng phải được Thượng viện và Tổng thống thông qua.
 • Để bắt đầu hóa đơn doanh thu
 • Để luận tội cán bộ. Các quan chức bị luận tội được xét xử tại Thượng viện.
 • Bầu Tổng thống Mỹ trong trường hợp không có đa số trong Đại cử tri đoàn.

Gặp trong

Cánh phía bắc của Tòa nhà Quốc hội, ở Washington, DC,

Ở cánh phía nam của Tòa nhà Quốc hội, ở Washington, DC

Một phần của

Quốc hội Hoa Kỳ

Quốc hội Hoa Kỳ

Các thành viên

100 thượng nghị sĩ - 2 cho mỗi tiểu bang bất kể dân số.

435 đại diện - khác nhau cho mỗi tiểu bang tùy thuộc vào dân số của tiểu bang.

Tư cách thành viên

Thông qua bầu cử trực tiếp

Thông qua bầu cử trực tiếp

Kỳ hạn

6 năm

2 năm

Đề XuấT

Bài ViếT Liên Quan

 • sự khác biệt giữa: Sự khác biệt giữa Vật lý và Vật lý ứng dụng

  Sự khác biệt giữa Vật lý và Vật lý ứng dụng

  Sự khác biệt chính: Vật lý là nghiên cứu về vật chất, cũng như chuyển động của nó trong không gian và thời gian, và cách nó phản ứng với nhiệt, ánh sáng, điện và âm thanh. Vật lý cũng cố gắng nghiên cứu và hiểu các lực liên quan như năng lượng và lực. Vật lý ứng dụng liên quan đến vật lý thực tế, tức là nghiên cứu những thứ c
 • sự khác biệt giữa: Sự khác biệt giữa Quá và Rất

  Sự khác biệt giữa Quá và Rất

  Sự khác biệt chính: 'Quá' và 'rất' là các thuật ngữ được sử dụng để củng cố các từ khác. 'Rất, ' có thể được sử dụng như một bộ tăng cường để làm cho động từ, tính từ và một số danh từ mạnh hơn. Hơn nữa, việc sử dụng 'rất' trong một câu nói chung cho thấy hàm ý tích cực. 'Quá', mặt khác, có hai định nghĩa riêng biệt chính. Đầu tiên là nó được sử dụng tương tự n
 • sự khác biệt giữa: Sự khác biệt giữa dòng điện và điện áp

  Sự khác biệt giữa dòng điện và điện áp

  Sự khác biệt chính: Dòng điện là dòng điện tử truyền qua hai điện áp tại các điểm khác nhau. Điện áp là điện thế giữa hai điểm khác nhau. Hiện tại và điện áp là các khái niệm quan trọng khi nói đến điện. Mặc dù, hai điều này có liên quan với nhau và giúp làm thế nào điện hoạt động, chúng là hai khái niệm khác nhau. Một điện áp có thể tồn tại mà không có một dòng điện; tuy nhiên một dòng điện yêu cầu điện áp để t
 • sự khác biệt giữa: Sự khác biệt giữa Bộ công cụ điều khiển Ajax và Ajax

  Sự khác biệt giữa Bộ công cụ điều khiển Ajax và Ajax

  Sự khác biệt chính: AJAX là viết tắt của JavaScript và XML không đồng bộ. Nó là một nhóm các chương trình phát triển web được sử dụng để thiết kế trang web. Các chương trình tạo các ứng dụng web tương tác bằng cách sử dụng kết hợp XHTML để lập trình cơ bản, CSS để tạo kiểu, DOM để tương tác, trao đổi dữ liệu bằng XML và XSLT, XMLHttpRequest và JavaScript. Mặt khác, Bộ công cụ điều khiển Ajax là một bộ các điều khiển có thể được sử dụng để xây dựng các ứng d
 • sự khác biệt giữa: Sự khác biệt giữa Lenovo IdeaPad Yoga 11 và Sony Xperia Z Tab

  Sự khác biệt giữa Lenovo IdeaPad Yoga 11 và Sony Xperia Z Tab

  Điểm khác biệt chính: Khía cạnh độc đáo của Lenovo IdeaPad Yoga 11 là nó là một chiếc laptop có thể chuyển đổi với thiết kế lật 360 độ đa chế độ. Điều này cho phép thiết bị có bốn chế độ thiết kế. Điều này bao gồm Chế độ máy tính xách tay, Chế độ máy tính bảng, Chế độ lều và cuối cùng là Chế độ chờ. Lenovo IdeaPad Yoga 11 có màn hình độ phân giải cao 11, 6 inch và nặng 1, 27kg (2, 8 lbs). Nó được trang bị bộ
 • sự khác biệt giữa: Sự khác biệt giữa Heart Attack và Panic Attack

  Sự khác biệt giữa Heart Attack và Panic Attack

  Sự khác biệt chính: Đau tim là khi lưu lượng máu đến tim bị hạn chế khiến các tế bào tim chết. Việc thiếu lưu lượng máu là do tắc nghẽn một phần của động mạch vành gây ra vỡ mảng xơ vữa dễ bị tổn thương, một bộ sưu tập lipid và bạch cầu không ổn định trong thành động mạch. Tấn công hoảng loạn là tình trạng một người trải qua cơn sợ hãi, lo lắng và / hoặc sợ hãi đột
 • sự khác biệt giữa: Sự khác biệt giữa nhăn mặt và nhăn mặt

  Sự khác biệt giữa nhăn mặt và nhăn mặt

  Sự khác biệt chính: Nhíu mày là một biểu hiện đơn giản hơn mà hầu hết mọi người đều biết theo bản năng. Nó liên quan đến việc môi quay xuống và lông mày. Một cái nhăn mặt thường được đặc trưng là một biểu hiện xấu xí, xoắn trên khuôn mặt của một người. Những cảm xúc chính mà nó thể hiện là ghê tởm hoặc đau đớn. Frown và Grimace là hai biểu
 • sự khác biệt giữa: Sự khác biệt giữa máy in Laser, Inkjet và Dot Matrix

  Sự khác biệt giữa máy in Laser, Inkjet và Dot Matrix

  Sự khác biệt chính: Máy in laser là một loại máy in tạo ra văn bản và đồ họa chất lượng cao bằng cách truyền một chùm tia laser trên giấy thường. Quá trình này sử dụng quy trình in xerographic, sử dụng trống hình trụ được phủ selen để in hình ảnh. Inkjet là một loại máy in in hình ảnh bằng cách đẩy những giọt mực lên
 • sự khác biệt giữa: Sự khác biệt giữa mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên

  Sự khác biệt giữa mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên

  Sự khác biệt chính: Các thuật ngữ mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên thường được sử dụng liên quan đến kiểm thử phần mềm. Mức độ nghiêm trọng của một lỗi dựa trên mức độ ảnh hưởng của hệ thống. Nó được phân loại trên cơ sở mức độ ảnh hưởng đến chức năng của sản phẩm. Mặt khác, mức độ ưu tiên của một lỗi đề cập đến việc phải sửa lỗi sớm như thế nào. Các thuật ngữ mức độ nghiêm trọn

Editor Choice

Sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Canada

Sự khác biệt chính: Sự khác biệt chính giữa Hoa Kỳ và Canada là ở chính phủ của họ. Hoa Kỳ là một nước cộng hòa lập hiến liên bang, trong khi Canada là một chế độ quân chủ lập hiến. Sự khác biệt hơn nữa bao gồm địa lý và khí hậu. Canada cũng khác nhau về lập trường chống lại một số khía cạnh chính trị v