Sự khác biệt giữa EULA và Điều khoản sử dụng

Sự khác biệt chính: EULA, viết tắt của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, là một loại thỏa thuận cấp phép chi tiết cách thức sản phẩm hoặc dịch vụ có thể và không thể được sử dụng. Điều khoản sử dụng là một bộ quy tắc và quy định mà người dùng phải đồng ý để có thể sử dụng sản phẩm của dịch vụ.

EULA và Điều khoản sử dụng là hai tài liệu pháp lý khác nhau được sử dụng phổ biến hiện nay. Cả hai đều là loại tài liệu mà người ta cần phải đồng ý để có thể sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Trong nhiều trường hợp, nếu một người không đồng ý với các điều khoản này, họ không thể sử dụng thỏa thuận.

Cả EULA và Điều khoản sử dụng đều là các loại thỏa thuận, đó là lý do tại sao nhiều người lầm tưởng rằng chúng là cùng một thứ. Tuy nhiên, hai người rất khác nhau. Trong thực tế, một số công ty thích sử dụng cả hai để bảo hiểm bổ sung; trong khi đó, những người khác chọn kết hợp các điều khoản sử dụng trong EULA.

EULA, viết tắt của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, là một loại thỏa thuận cấp phép chi tiết cách thức sản phẩm hoặc dịch vụ có thể và không thể được sử dụng, cũng như bất kỳ áp đặt nào khác mà nhà sản xuất chọn đặt lên người dùng, như không chia sẻ phần mềm với người khác, v.v. EULA là một thỏa thuận pháp lý giữa nhà sản xuất và người mua hoặc người dùng thiết lập quyền sử dụng phần mềm của người mua hoặc người dùng, cũng như cách anh ta có thể sử dụng phần mềm.

Điều khoản sử dụng là một bộ quy tắc và quy định mà người dùng phải đồng ý để có thể sử dụng sản phẩm của dịch vụ. Họ cung cấp một bộ hướng dẫn phải được tuân theo. Việc không tuân theo các nguyên tắc này có thể dẫn đến việc người dùng bị chặn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ. Chúng thường có phạm vi rộng hơn vì chúng có thể kết hợp bất kỳ và tất cả các khía cạnh của ứng dụng, trong khi EULA thường bị giới hạn trong cách sử dụng sản phẩm. Điều khoản sử dụng cũng thường được gọi là Điều khoản dịch vụ và Điều khoản và Điều kiện.

Lý tưởng nhất, EULA được sử dụng để cấp phép cho phần mềm có bản quyền, trong khi điều khoản sử dụng được sử dụng để cung cấp dịch vụ. Về cơ bản, EULA được sử dụng cho các ứng dụng phần mềm và phần mềm cần được tải xuống trên máy tính hoặc điện thoại của bạn hoặc cần tải xuống một phần phần mềm của họ, trong khi Điều khoản sử dụng thường được sử dụng bởi các trang web và ứng dụng, mà người dùng có thể sử dụng mà không cần tải xuống phần mềm độc quyền. Điều khoản sử dụng cũng thường được sử dụng cho phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), ví dụ: Facebook, Instagram, Dropbox, v.v.

Một nguyên tắc nhỏ là phần mềm cần được tải xuống và cung cấp cho người dùng bản sao của phần mềm hoặc sản phẩm, nên có EULA, trong khi các sản phẩm không cần tải xuống, không cung cấp cho người dùng bản sao của phần mềm, nhưng giao tiếp với máy chủ nên có Điều khoản sử dụng.

EULA là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý mà công ty và người dùng ký kết. Mọi người phải cho biết rằng họ đồng ý, bằng cách ký một tài liệu hoặc đánh dấu vào ô nói rằng họ đồng ý với EULA.

Thỏa thuận Điều khoản sử dụng có thể ràng buộc về mặt pháp lý và có thể được sử dụng để truy tố một trong hai bên, tức là công ty hoặc người dùng, nếu họ vi phạm thỏa thuận. Giống như EULA, Thỏa thuận sử dụng phải được ký hoặc đồng ý. Tuy nhiên, thay vào đó, nhiều trang web và ứng dụng sử dụng các điều khoản sử dụng như một tuyên bố từ chối trách nhiệm, không cần phải ký, để cho khán giả của họ biết hành vi và ngôn ngữ nào họ có thể sử dụng khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng này. Các điều khoản sử dụng này cũng có thể cho khán giả biết về các quy tắc và nguyên tắc của công ty.

So sánh giữa EULA và Điều khoản sử dụng:

EULA

Điều khoản sử dụng

Sự miêu tả

Một thỏa thuận cấp phép quy định chi tiết về cách sản phẩm hoặc dịch vụ có thể và không thể được sử dụng.

Một bộ quy tắc và hướng dẫn mà người ta phải tuân theo để sử dụng dịch vụ

Còn được biết là

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, thỏa thuận cấp phép phần mềm

Điều khoản dịch vụ Thỏa thuận, Điều khoản và Điều kiện

Kiểu

Giấy phép

Hiệp định

Được dùng cho

Phần mềm có bản quyền

Cung cấp các dịch vụ như trang web và ứng dụng

Tương tự như

Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng hành vi

Chức năng

Để thiết lập quyền sử dụng sản phẩm của người dùng

Các quy tắc và hướng dẫn phải được tuân theo

Mục đích

Để quản lý cách người dùng có thể sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ

Để chi phối hành vi của người dùng khi họ đang sử dụng trang web hoặc ứng dụng

Chữ ký

Phải được ký hoặc đồng ý

Có thể được thỏa thuận hoặc có thể không được yêu cầu

Pháp luật

Theo yêu cầu của pháp luật

Không yêu cầu của pháp luật, nhưng đề nghị

Bẻ cong hợp pháp

Hợp đồng vùi dập hợp pháp

Có thể ràng buộc về mặt pháp lý

 Tham khảo: Wikipedia (EULA và Điều khoản sử dụng), Webopedia, SearchCIO, Điều khoản nguồn cấp dữ liệu, Câu trả lời của LawTrades Hình ảnh lịch sự: Omnicognic.com, termsfeed.com 
Đề XuấT

Bài ViếT Liên Quan

 • so sánh phổ biến: Sự khác biệt giữa Địa chất và Sinh thái

  Sự khác biệt giữa Địa chất và Sinh thái

  Sự khác biệt chính: Địa chất là nghiên cứu khoa học về Trái đất rắn, mặc dù nó cũng có thể đề cập đến bất kỳ thiên thể nào khác, các loại đá được tạo thành và các quá trình mà chúng phát triển. Nó bao gồm nghiên cứu cả hai dạng rắn và lỏng tồn tại trên hành tinh. Thành phần của hành tinh, cùng với lớp vỏ và các thành phần vật lý của nó là một phần của
 • so sánh phổ biến: Sự khác biệt giữa Coke và Diet Coke

  Sự khác biệt giữa Coke và Diet Coke

  Sự khác biệt chính: Coke là một loại nước ngọt có ga phổ biến được sản xuất bởi Công ty Coca-Cola ở Atlanta, Georgia. Năm 1982, công ty đã phát hành Diet Coke sử dụng chất làm ngọt nhân tạo thay cho đường. Coke là một loại nước ngọt có ga phổ biến được sản xuất bởi Công ty Coca-Cola ở Atlanta, Georgia. Coke là nhãn hiệu đã đăng ký của công ty. Coke được phát minh bởi John Pemberton v
 • so sánh phổ biến: Sự khác biệt giữa đất sét và cát

  Sự khác biệt giữa đất sét và cát

  Sự khác biệt chính: Đất sét và cát khác nhau về kích thước hạt của chúng. Đất sét là một loại đất hạt mịn, dính, trong khi cát là một chất hạt lỏng lẻo. Nói một cách đơn giản, đất sét là một loại đất đặc biệt được tạo ra bởi sự phân hủy của đá thông qua tác động của thời tiết. Nó được tìm thấy ở khắp mọi nơi và có rất nhiều ứng dụng và ứng dụng. Nó là sự kết hợp của khoáng sét, b
 • so sánh phổ biến: Sự khác biệt giữa JSP và Servlet

  Sự khác biệt giữa JSP và Servlet

  Sự khác biệt chính: 'JSP (Trang máy chủ Java)' là công nghệ phía máy chủ, trong khi 'Servlet' là một chương trình nhỏ chạy trên máy chủ. Cả hai công nghệ Java này đều được sử dụng để tạo các trang web động. Sun microsystems đã phát hành JSP (Trang máy chủ Java) vào năm 1999. JSP là ngôn ngữ kịch bản lệnh Java thường được sử dụng để tạo HT
 • so sánh phổ biến: Sự khác biệt giữa chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc

  Sự khác biệt giữa chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc

  Điểm khác biệt chính: Chủ nghĩa phát xít là một hình thức của chủ nghĩa dân tộc cực đoan độc đoán. Đó là một phong trào dựa trên sự bác bỏ các lý thuyết xã hội. Những kẻ phát xít đã tìm cách hợp nhất quốc gia của họ thành một nhà nước toàn trị dựa trên tổ tiên và văn hóa. Mặt khác, chủ nghĩa đế quốc không hoàn toàn triệt để hay độc đoán như chủ nghĩa phát xít, đó
 • so sánh phổ biến: Sự khác biệt giữa Mã IFSC và Mã chi nhánh

  Sự khác biệt giữa Mã IFSC và Mã chi nhánh

  Sự khác biệt chính: Trong bối cảnh ngân hàng Ấn Độ, cả hai đều đề cập đến các mã duy nhất. IFSC là viết tắt của Mã hệ thống tài chính Ấn Độ. Mã IFSC được tạo thành từ mười một ký tự và được sử dụng để xác định ngân hàng và chi nhánh ngân hàng. Mã chi nhánh là một số đóng vai trò là mã nhận dạng cho chi nhánh ngân hàng. Đó là một số đ
 • so sánh phổ biến: Sự khác biệt giữa Tập trung và Thiền

  Sự khác biệt giữa Tập trung và Thiền

  Sự khác biệt chính: Sự tập trung có thể được định nghĩa là hành động hoặc sức mạnh để tập trung hoặc để hoàn toàn chú ý đến một cái gì đó. Thiền có liên quan chặt chẽ với yoga, nơi nó được định nghĩa là một giai đoạn tập trung yên tĩnh, tỉnh táo và mạnh mẽ. Thiền có thể liên quan đến các kỹ thuật và thực hành khác nhau để tập trung tâm trí. Sự tập
 • so sánh phổ biến: Sự khác biệt giữa vũ trụ và hệ mặt trời

  Sự khác biệt giữa vũ trụ và hệ mặt trời

  Sự khác biệt chính: Vũ trụ đề cập đến mọi thứ tồn tại bao gồm cả không gian và vật chất tối. Một hạt cát nhỏ nhất cũng là một phần của Vũ trụ và tương tự thiên hà lớn nhất cũng tạo thành một phần của Vũ trụ. Hệ mặt trời là một hệ thống trong đó các hành tinh và các vật thể không gian khác xoay quanh một ngôi sao. Hệ mặt trời của chúng ta bao gồm Mặt trời, là ngôi sao chính, xung quanh các hành tinh xoay quanh. Tất cả c
 • so sánh phổ biến: Sự khác biệt giữa Doric và Ionic

  Sự khác biệt giữa Doric và Ionic

  Sự khác biệt chính: Một đặc điểm khác biệt của cột Doric là thực tế là chúng không có cơ sở. Các cột là ngắn, mập mạp và nặng. Trục của cột là sáo, thường có 20 sáo, trong khi thủ đô đơn giản và bùng lên. Cột ion được coi là cao nhất và mỏng nhất trong ba loại cột. Tính năng phân biệt chính của cột ion là các vôn trên đỉnh. Chúng thường được gọi là c

Editor Choice

Sự khác biệt giữa Đi bộ và Leo núi

Sự khác biệt chính: Đi bộ về cơ bản là đi bộ trong tự nhiên trên bất kỳ con đường nào hoặc trên một con đường cụ thể. Đi bộ chỉ yêu cầu người đi bộ ở tốc độ bình thường đến tốc độ nhanh để giảm trọng lượng cũng như có được không khí trong lành từ thiên nhiên. Leo núi là một môn thể thao hoặc sở thích trong đó một người đi bộ hoặc leo núi. Nó còn được gọi là